מקבץ של בולות. צילום: אליהו ינאי, עיר דוד | עיר דוד
Thu, 2017-08-31 14:45 — avishai
מקבץ של בולות. צילום: אליהו ינאי, עיר דוד

מקבץ של בולות. צילום: אליהו ינאי, עיר דוד