תמונות מירושלים הקדומה | עיר דוד
דוד המלך מנגן על הנבל
דוד המלך מנגן על הנבל
| אופיר פרקש