חשיפתם של רחבה ורחוב מרוצפים מימי הבית השני סמוך לבריכת השילוח

send Share this
פרופסור רוני רייך ואלי שוקרון

רוני רייך- מכון זינמן לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה ואלי שוקרון- רשות העתיקות. הפעילות הארכיאולוגית בעיר דוד המשיכה בשנה האחרונה סמוך לעברה הצפוני של בריכת השילוח, שחלקה המזרחי...

הפעילות הארכיאולוגית בעיר דוד המשיכה בשנה האחרונה סמוך לעברה הצפוני של בריכת השילוח, שחלקה המזרחי נחשף בשנה הקודמת. 1 החפירות המשיכו לחשוף חלקים ניכרים מן הרחבה המרוצפת לוחות אבן, שהשתרעה לאורך השוליים הצפוניים של הבריכה (רייך ושוקרון תשס"ה) החפירה נערכה בשטח ציבורי, לאורך פס צר ומאורך שחצה את עמק הטירופיאון לרוחבו, ממצוקי הסלע בדרומה של גבעת עיר דוד ועד לכביש האספלט היורד לאורך העמק. מפני השטח ומטה, עד לריצוף האבן (בעומק של 8-10מ') לא נתגלו - כל שרידי יישוב. עובדה זו אפשרה חפירה מהירה בתוך שפכי העפר והסחף שהצטברו בעמק באלפיים השנים האחרונות מאז החורבן הרומי של שנת 01 לספה"נ. תופעה זו של הצטברות סחף ושפכי עפר בעמק הובחנה כבר בעת חשיפת בריכת השילוח שבדרום העמק  (רייך ושוקרון תשס"ה), ועוד קודם לכן בחפירות ב'חניון גבעתי' שבצפון העמק (שוקרון ורייך 2005)

למאמר המלא-

בריכת השילוח
We visited City of David and it felt like we were taken 3000 years back
Goldstein Family, France.
Follow City of David on: