כנס מחקרי הר הזיתים ה-2 | עיר דוד

Shop

Perlenohrringe
Ein Stück von Jerusalem

כנס מחקרי הר הזיתים ה-2

במסגרת פעילות מועצת בתי העלמין בירושלים ועמותת עיר דוד להעמקת הקשר של הציבור הרחב להר הזיתים, אנו מזמינים אתכם להשתתף בכנס מחקרי הר הזיתים השנתי ה-2.

במהלך הכנס תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות המציגות מזוויות שונות את החיבור ההיסטורי שלנו למקום מזה 3000 שנה.

 מחקרי הז הזיתים - 1 - תמונת אצבע.jpg
An einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als einen Gang durch den Tunnel von König Hiskia und die unterirdischen Höhlen
Die Brown Familie, USA
Folgen Sie der Davidstadt auf: