ירושלים 'משחה' ו'משחית' עיונים בתיאורי הר-הזיתים במקרא ובפירושיו של רש"י

הדפסשלח Share this
ישראל רוזנסון- מכללת אפרתה בירושלים ומכללת הרצוג באלון שבות

א. הקדמה- בשורות הבאות תוצע התבוננות פרשנית בתיאוריו המקראיים של הר הזיתים ובדרך שרש"י התייחס לתיאורים אלו. אפיוני מקום ותיאוריו מהווים רכיב חשוב

א. הקדמה
בשורות הבאות תוצע התבוננות פרשנית בתיאוריו המקראיים של הר הזיתים ובדרך שרש"י התייחס לתיאורים אלו. אפיוני מקום ותיאוריו מהווים רכיב חשוב באופן שבו 121 ( ואף שבענינו של הר הזיתים הדברים - המקרא מביע את עצמו ) אמית תש"ס: 111
מבוררים בפרשנויות ובמחקרים הספציפיים יש לדעתנו מקום לרכזם, לבחון מהי משמעותם הספרותית המצטברת, ולברר את האפשרות שהם מתייחסים אהדדי, בהישען על התשתית הגיאוגרפית הבסיסית הדומה ועל הדיאלוג הפנימי המתנהל לא אחת במקרא. -על בסיס העיון הפרשני ספרותי עולה ההתייחסות לרש"י. - כפרשן המנסה לטוות מתודה מסוימת של פשט, המשלב בפירושיו מדרשים רבים ומושפע באופן עמוק מהעימות היהודי נוצרי בן זמנו, מרבה רש"י בהתייחסות להר הזיתים. בדבריו -
צפונות תובנות מסוימות לרקע הגיאוגרפי. הצורך בהשוואה בין הניתוח שאותו אנו מציעים לפשוטו של מקרא, לבין הדרך שבה רואה רש"י את הדברים, רחוק מלהיות מובן מאליו. ובכל זאת, ההשוואה עשויה לתרום לראיה עמוקה יותר של הדרך שבה נתפס
המקום בפרשנות לסוגיה.

למאמר המלא-

הר הזיתים

מאמרים נוספים

ירושלים במקרא
יהודה קיל

סיורים ואטרקציות נוספים

עיר דוד בפייסבוק ועוד רשתות חברתיות