סרטונים חינוכיים

Share this

הכיבוש הבבלי וחורבן הבית הראשון

קריית השלטון ובית הבולות

כתף הינום וברכת כהנים

החומה הרחבה

מנסרת סנחריב

תבליטי לכיש ופולחן המלך

גיא בן הינום ופולחן המלך

נקבת השילוח

 زورنا في مدينة داود وحسينا حالنا كان عائشين 3000 سنة لورا في اول تاريخ 
عائلة جولدشطين , فرانسة
مدينة داود في الفيسبوك والشبكات الاجتماعية