חידוש תו התקן של איזו (ISO) לגן לאומי עיר דוד

Share this

ISO הוא גוף בינלאומי המגדיר תקנים תעשייתיים ומסחריים בינלאומיים.

גם בשנה זו הוענק  לגן לאומי עיר דוד תקן ISO9001:2015 למערכת ניהול האיכות, המתבססת על העקרונות הבאים:

  • התמקדות בלקוח
  • מנהיגות
  • מעורבות ומחויבות לעובדים
  • גישה תהליכית
  • שיפור
  • קבלת החלטות המבוססות על ראיות
  • ניהול יחסי גומלין

התקן מקדם גישה תהליכית ויוצר מערכת נהלים והנחיות עבודה בכדי להבטיח מערכת ניהול איכות יעילה בארגון.

יישום נכון של תקן איכות מביא לידי ביטוי את התייעלות הארגון, מספק נתונים ניהוליים בהתנהלות הארגון, מסייע בקבלת החלטות אסטרטגיות חשובות המובילות לשיפור אמיתי של ביצועים ותהליכים, ומאפשר הגדרת הזדמנויות תוך התמקדות בלקוח וסיפוק בסיס לפיתוח בר-קיימא של יזמות.

התקן דורש ממקבלו לעמוד בדרישות הלקוח ועל פי דין להעלאת שביעות רצונו ועמידה בדרישותיו.

teken_iso.jpg
עיר דוד בפייסבוק ועוד רשתות חברתיות