כנס מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

Share this

האירוע התקיים 

ניפגש בשנה הבאה!

הכנס ה-17
עיר דוד בפייסבוק ועוד רשתות חברתיות