ממצא חדש: הטאבון של ירושלים הקדומה

Share this

כיצד בישלו בימי קדם?

הארכאולוג נחשון זנטון מרשות העתיקות בהסבר על הטאבון הקדום שהתגלה בחפירות עיר דוד

צפו:

 

טאבון האבן
עיר דוד בפייסבוק ועוד רשתות חברתיות